×

Izvor priimka »Rap«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor in pomen priimka Rap.


    Odgovor:

    Priimek Rap (20 oseb, od tega 13 v podravski statistični regiji) je verjetno nastal s transonimizacijo iz vzdevka Rap, ta pa iz nem. občnega imena Rabe 'vran'. Označeval je človeka z vranje črnimi lasmi.

    Silvo Torkar (december 2017)