×

Kako je bolje: »natočiti« ali »naliti« čistega vina?
 • Vprašanje:

  Ponekod zasledimo npr. Nalijmo si čistega vina. Velikokrat pa slišimo, natočil ti bom kozarec vina. Kaj je bolj ustrezno. Naliti ali natočiti? In kdaj je ustreznejša oblika rabe.


  Odgovor:

  V vašem primeru gre za rabo frazeološke enote naliti/natočiti komu čistega vina, pri čemer je oblika z glagolom naliti osnovna, oblika z glagolom natočiti pa frazeološka varianta, tj. druga oblika rabe frazeološke enote. Obe obliki sta leksikalizirani, gradivsko potrjeni in zapisani v slovarjih, npr. v frazeološkem gnezdu Slovarja slovenskega knjižnega jezika pri iztočnici vino: ekspr. naliti, natočiti komu čistega vina 'povedati mu resnico brez olepšavanja', v Slovarju slovenskih frazemov.
  V korpusnem gradivu je približno štirikrat pogosteje rabljena oblika z glagolom naliti. Ta oblika je zapisana tudi v starejših jezikovnih virih, npr. v Glonarjevem Slovarju slovenskega jezika, Frazeološkem slovarju v petih jezikih Josipa Pavlice. Sodobno jezikovno gradivo potrjuje tudi možnost rabe vidske variante te frazeološke enote, tj. nalivati komu čistega vina.
  Torej, vse te oblike frazeološke enote so ustrezne v rabi; variantnost je namreč ena od prepoznavnih lastnosti frazeologije.

  Nataša Jakop (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.