×

Oblika glagola – ujemanje ob decimalnem številčenju
  • Vprašanje:

    Kaj je pravilno?
    V besedilu je 2,07 jezikovne napake.
    V besedilu sta 2,07 jezikovne napake.


    Odgovor:

    Vaše vprašanje se nanaša na res nenavadno poved, saj napake redko ocenjujemo z decimalnimi številkami. Vendar je vprašanje verjetno bolj načelnega značaja in vas zanimajo slovnična razmerja v povedi.

    Če bi osebek ne bil grajen tako zapleteno, bi se verjetno ne spraševali o številu glagola:

    • V besedilu je napaka.
    • V besedilu je jezikovna napaka.
    • V besedilu sta dve jezikovni napaki.
    • V besedilu so tri jezikovne napake.

    Če pa je osebek grajen zapleteno (v vašem je še elipsa), je težje razvozlati medsebojne vplive elementov povedi. Zaradi decimalnega količinskega izraza je izpuščen samostalnik stotina, ki vpliva zgolj na sklon besedne zveze jezikovna napaka:

    • V besedilu sta 2 jezikovni napaki.
    • V besedilu sta 2,07 (stotini) jezikovne napake.
    • V besedilu sta 2,07 jezikovne napake.

    Nekoliko drugače bi bilo, če bi imeli v povedi povedkovo določilo, in sicer kot samostalniško zvezo, npr.:

    • Dve jezikovni napaki v besedilu sta že neuspeh.

    V takih primerih se včasih sprašujemo, kateri samostalnik je osebek in kateri povedkovo določilo, in se pojavljata dve možnosti ujemanja:

    • Neuspeh je že 2,07 jezikovne napake v besedilu.
    • Neuspeh sta že 2,07 jezikovne napake v besedilu.

    Helena Dobrovoljc (december 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.