×

Zloženke s kratično ali črkovno prvo sestavino
 • Vprašanje:

  Jasno mi je, da se zloženke, katerih prva sestavina je črka ali kratica, pišejo z vezajem (C-vitamin, CRP-test), kaj se pa zgodi, če se vmes vrine pridevnik: CRP hitri test?


  Odgovor:

  Tako kot ste zapisali: po pravilih slovenskega pravopisa 2001 (člen 491 id.) med prvi del podredne zloženke, ki je črkovna ali kratična sestavina, in drugi del zloženke postavljamo vezaj. S tem nakažemo, da gre za eno besedno enoto.

  Zakaj? Kratice so v slovenski slovnici obravnavane kot samostalniške besede, po naši skladenjski teoriji pa levo od samostalniškega jedra ne more biti nobena druga kot pridevniška beseda. Kratična sestavina levo od samostalniškega jedra ni tretirana kot prilastek, temveč skupaj z drugim delom zloženke tvori eno besedo: USB-ključek, CRP-test oz. hitri CRP-test.

  Vendar sodobna jezikoslovna teorija ugotavlja, da vse nesklonljive izvorno samostalniške besedne enote pred samostalniškim jedrom niso le samostalniki, temveč lahko nastopajo v pridevniški funkciji in jih zato skupaj z jedrom zveze ni treba pojmovati kot ene besedne enote – zloženke (npr. golf igrišče), zato jih lahko pišemo narazen, kot besedno zvezo. Vzporedno s tem se vse pogoste brez vezaja pišejo tudi kratične enote v besedni zvezi (USB ključ). Ob prenovi obstoječih pravopisnih pravil sledi novim ugotovitvam tudi predlog Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, ki pravi (predlog sicer še ni potrjen in ga lahko predstavimo zgolj kot napoved):

  Kratice v besednih zvezah nastopajo kot nesklonljive samostojne enote (EKG laboratorij, ABS zavore, UV žarki, AV oprema).

  Torej tudi CRP hitri test, po zgledu kasko avtomobilsko zavarovanje, video varnostni nadzor ...

  Utemeljitev take rešitve ni le v zgoraj navedenih spoznanjih, temveč tudi v ugotovitvi, da imajo nekatere kratice tudi ali samo pridevniški pomen in vlogo (Ti žarki so UV ‘ultravijolični’, UV žarki). Pri nekaterih kratičnih enotah torej pisanje z vezajem tudi ob upoštevanju tradicionalne oz. Toporišičeve slovnice ne bi bilo vedno obvezno (AV oprema ‘avdiovizualna oprema’).

  Helena Dobrovoljc (december 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.