×

Pridevnik »avstro-ogrski« ali »avstroogrski«
 • Vprašanje:

  Kako je prav: avstro-ogrska vojska ali avstroogrska vojska?


  Odgovor:

  Pridevnik avstro-ogrski oz. avstroogrski uvrščamo med priredne zloženke, ki imajo okrajšano prvo sestavino in jih – po P. Weissu (2003) – imenujemo vezalne zloženke ter pišemo brez vezaja.

  O tem tipu tvorjenk in odnosu sodobne normativistike do njih si lahko preberete več v zbirki Pravopisne kategorije ePravopisa na portalu Fran. Kot vidite na tej povezavi, je nabor vezalnih zloženk s pisnega vidika enoten (pišemo jih brez vezaja), edina izjema je prav pridevnik avstro-ogrski, pri zapisu katerega smo sodelavci pravopisne skupine želeli počakati na odločitev Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Tradicionalni zapis avstro-ogrski je prav zaradi imena Avstro-Ogrska bolj uzaveščen pri slovenskih piscih. Tudi pravopisna pravila v točki 523 pišejo o priredni zloženki avstro-ogrski, potem pa v točki 989 takole:

  Le če so sestavine [pridevnikov na -ski] povezane s t. i. prirednim vezajem, ta ostane: Avstro-Ogrska -- avstro-ogrski."

  A z upoštevanjem načela o vezalnih zloženkah, je tudi pri avstro prva sestavina skrajšana (< avstrijski) in bi vezaj praviloma izpadel. (Tako kot v pridevniku evroatlantski, a tudi tega nekateri pišejo z vezajem, verjetno zaradi vpliva angleškega Euro-Atlantic).

  V primeru avstro-ogrski nesoglasja glede pisanje vezaja spodbuja tudi neskladje med izrecnim pravopisnim določilom in SSKJ-jem: še leta 1970 izdani SSKJ normira zapis avstroogrski, po njem jo prevzema tudi druga izdaja SSKJ izpred nekaj let.

  Če bi želeli spreminjati ustaljeno prakso zapisa, kakršno določa tudi Slovenski pravopis 2001, torej avstro-ogrski, moramo doseči v komisiji konsenz. O vprašanju bo tekla beseda ob prenovi poglavja Pisanje skupaj ali narazen.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.