×

O priimku »Gende«
 • Vprašanje:

  Zanima me, od kod izvira priimek Gende in če ima mogoče kakšne tuje/neslovenske korenine. Zanima me tudi, kdaj približno se je začel pojavljati. Hvala!


  Odgovor:

  Priimek Gende nosi v RS samo 13 oseb (vse živijo v koroški, posavski in gorenjski statistični regiji), njegovo različico Gande pa 10 oseb (živijo v savinjski in osrednjeslovenski stat. regiji), obstajajo pa še domnevne različice Genda, Gandej in Gander, ki pa jih nosi po manj kot 5 oseb.
  Priimek je verjetno soroden s tirolskim priimkom Gander, ki ga razlagajo iz stanovniškega imena, izpeljanega iz narečnega samostalnika die Gande v pomenu 'melišče', v štajerski nemščini Gante (ž. mn.). Beseda je domnevno romanskega (gonda) ali celo predromanskega izvora. Priimek je najbrž nastal kot stanovniško ime s transonimizacijo iz mikrotoponima Gande.

  Silvo Torkar (januar 2018)