×

Koga ali kaj »umestimo« kam ali kje?
 • Vprašanje:

  Prosila bi za pomoč pri lektoriranju, saj nisem gotova ali je naslednji stavek pravilen.
  Posnetki so lahko umeščeni vmes ali na začetku pogovora ob vsebini.

  Lepše se mi sliši na začetek pogovora, ne znam si pa razložiti, zakaj bi bilo to bolj pravilno.


  Odgovor:

  Glagol umestiti vežemo s tožilnikom, kar nakazuje drugi pomen v SSKJ:

  umestiti
  knjiž. namestitipostaviti: umestiti kip na podstavek / otroka je udobno umestil na sedež / umestiti se na svoj prostor

  kar ponazorimo s shemo:

  umestiti kaj/koga kam

  Vaša poved je skladenjsko nerodna, saj ni razvidno, na kaj se nanaša prislov vmes oziroma je uporabljen kar v vlogi predloga, zato bi jo bilo smiselno preoblikovati.

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.