×

Koga ali kaj »umestimo« kam ali kje?
 • Vprašanje:

  Prosila bi za pomoč pri lektoriranju, saj nisem gotova ali je naslednji stavek pravilen.
  Posnetki so lahko umeščeni vmes ali na začetku pogovora ob vsebini.

  Lepše se mi sliši na začetek pogovora, ne znam si pa razložiti, zakaj bi bilo to bolj pravilno.


  Odgovor:

  Glagol umestiti vežemo s tožilnikom, kar nakazuje drugi pomen v SSKJ:

  umestiti
  knjiž. namestitipostaviti: umestiti kip na podstavek / otroka je udobno umestil na sedež / umestiti se na svoj prostor

  kar ponazorimo s shemo:

  umestiti kaj/koga kam

  Vaša poved je skladenjsko nerodna, saj ni razvidno, na kaj se nanaša prislov vmes oziroma je uporabljen kar v vlogi predloga, zato bi jo bilo smiselno preoblikovati.

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)


Prijavite se za odgovor