×

Pravilno ime študijskega programa: »kibernetska ekonomija«
  • Vprašanje:

    Ali je pravilno slovensko ime študijskega programa Cybernetic Economics kibernetska ekonomija ali ekonomska kibernetika?


    Odgovor:

    Imena programov v angleščini (Cybernetic Economics, Monetary Economics, Ecological Economics) prevajamo s samostalniško besedno zvezo, v kateri je prva sestavina pridevniška. Prevod zveze Cybernetic Economics je kibernetska ekonomija, tj. transdisciplinarna ekonomija, ki uporablja kibernetske metode in ideje za gospodarske sisteme.

    Helena Dobrovoljc (2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.