×

Pravilno ime študijskega programa: »kibernetska ekonomija«
  • Vprašanje:

    Ali je pravilno slovensko ime študijskega programa Cybernetic Economics kibernetska ekonomija ali ekonomska kibernetika?


    Odgovor:

    Imena programov v angleščini (Cybernetic Economics, Monetary Economics, Ecological Economics) prevajamo s samostalniško besedno zvezo, v kateri je prva sestavina pridevniška. Prevod zveze Cybernetic Economics je kibernetska ekonomija, tj. transdisciplinarna ekonomija, ki uporablja kibernetske metode in ideje za gospodarske sisteme.

    Helena Dobrovoljc ()