×

Sklanjanje srbskega imena »Kraljevo«
 • Vprašanje:

  Lepo prosim, če mi lahko pomagate v zvezi z dilemo glede krajevnega zapisa, in sicer: Med Mariborom in Kraljevim. Ali je oblika Kraljeva pravilna? Ravnala sem se po podobnih zgledih - npr. Vransko, Tomečavo ipd., vendar kljub temu nisem povsem gotova.

  Odgovor:

  Kakor kaže pregled slovarskih lastnoimenskih zbirk na portalu Fran, se je za slovenska imena srednjega spola uveljavila pridevniška sklanjatev (Krakovo rod. Krakovega daj. Krakovemu tož. Krakovo mest. pri Krakovem, or. s Krakovim; tako še Grahovo, Vransko), le pri nekaterih mestih (Anhovo), sta sklanjatveni možnosti dve: v Anhovu in v Anhovem, čeprav je lokalna raba naklonjena pridevniškemu sklanjanju.

  Za neslovenska slovanska pridevniška imena (Đakovo, Kosovo, Sarajevo) pa pravopisna rešitev predvideva kar prvo, tj. o-jevsko sklanjatev (Đakovo Đakova, Kosovo Kosova, Sarajevo Sarajeva), in ne pridevniške. Zato po tem vzorcu (mesto) sklanjamo tudi srbsko krajevno Kraljevo (rod. Kraljeva daj. Kraljevu tož. Kraljevo mest. v Kraljevu or. s Kraljevom).

  Tako pravopisna pravila in slovar.

  Ko pa preverimo upoštevanje teh določil v besedilnem korpusu Gigafida, opazimo, da raba zelo niha, da pri nekaterih tujih imenih mešamo samostalniško in pridevniško sklanjatev (npr. namesto v Kraljevu se pojavlja tudi raba v Kraljevem). Verjetno izvira ta neenotnost iz dejstva, da uporabniki ne razločijo med srbskim imenom Kraljevo in slovenskim imenom Krakovo in ju sklanjajo na enak način.

  Predlagam upoštevanje pravopisnega določila oz. slovarja, torej pri Kraljevo zgledovanje po imenih Lastovo, Kosovo.

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.