×

Zaznamovanost glagola »zagrebsti« v pomenu 'pokopati'
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali ima glagol zagrebsti slabšalni pomen ali je samo bolj starinski izraz za pokopati. Je sporno napisati zagrebli smo pokojne?


    Odgovor:

    Slovo od pokojnika je v naši kulturi navadno obredno dejanje, zato kot nevtralnega uporabimo glagol pokopati (v pomenu 'navadno z določenim obredom dati, položiti truplo ali pepel koga v zemljo in ga pokriti'), torej pokopati pokojne. Je pa tudi v nevtralni rabi zveza zagrebsti pokojnega še vedno živa v nekaterih slovenskih narečjih, npr. v črnovrškem (Tominec 1964).

    Nataša Gliha Komac (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.