×

Izvor priimka »Starin«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor in pomen priimka Starin.


    Odgovor:

    Priimek Starin (80 oseb, od tega 66 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal iz osebnega imena Star oz. njegove hipokoristične izpeljanke Starin, s katerima so starši želeli otroku, da bi dolgo živel in dosegel starost. Pogostejši priimki z isto osnovo, toda z drugimi priponskimi obrazili, so Starc 778, Stare 734, Starič 518, Starman 291, Stariha 195 in Starina 103. Mogoče je tudi, da so nekateri od naštetih priimkov nastali kot vzdevki za starejšega ali postaranega človeka.

    Silvo Torkar (januar 2018)