×

Kratek zapis člena, odstavka in alineje zakona
 • Vprašanje:

  Zanima kakšen je pravilni kratek zapis člena zakona, ki vsebuje navedbo člena, odstavka, alineje (in točke) določenega zakona
  Izmišljen primer: tretja točka druge alineje četrtega odstavka sedemnajstega člena Zakona o kazenskem postopu.
  Je pravilen zapis čl. 17/IV-2.3 ZKP? Ali so ločila neustrezno postavljena?


  Odgovor:

  Odgovor so prispevali kolegi iz terminološke sekcije inštituta po posvetu s strokovnjaki s področja prava. Njihovo mnenje:

  V zakonodaji nikoli ne krajšamo oz. ne uporabljamo kratic pri členih. V skladu z
  Nomotehničnimi smernicami Službe Vlade RS za zakonodajo se odstavki členov vedno, ne glede na številčno oznako, navajajo z besedo:

  • prvi odstavek, pa tudi štiriindvajseti odstavek

  Enako pravilo velja tudi za alineje:

  • prva alineja, štiriindvajseta alineja

  Obratno velja za člene in točke (če so označene z arabskimi številkami), ki jih vedno navajamo
  s številkami:

  • 1. člen, pa tudi 24. člen oziroma 1. točka, pa tudi 24. točka

  Na primer:
  (1) 1. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku
  (2) v prvi alineji 2. točke prvega odstavka 386. člena ZFPPIPP

  Iz sodne prakse pa je razvidno, da včasih uporabljajo tudi krajšave – verjetno zaradi lažjega iskanja. Tako npr. navedbo pod (1) izpišejo tudi kot 39/1-1, navedbo pod (2) pa kot 386/1-2(1).

  Po mnenju pravnikov je najbolj priporočljivo, da sledimo Nomotehničnim smernicam.

  Uredništvo svetovalnice (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.