×

»Poslednji jedi« – zakaj z malo začetnico?
 • Vprašanje:

  Zadnji film Vojne zvezd: pišemo Poslednji Jedi ali Poslednji jedi? V časopisju se najde oboje ...


  Odgovor:

  Jedi je v domišljijski seriji filmov Vojna zvezd član reda oz. skupine, ki ohranja mir in red v galaksiji. Pravopisno pravilo (člen 136) pravi, da poimenovanja za pripadnike gibanj, nazorov, ver, listov, društev, strank, redov, podjetij pišemo z malo začetnico, npr. obritoglavec, slovlitovec, budist. Upoštevajoč to pravilo, jedi zapisujemo z malo začetnico, naslov filma bi torej pravilno zapisali Poslednji jedi.

  V rabi pogost zapis z veliko začetnico je najbrž posledica vpliva angleškega zapisa, saj se v angleščini člani redov zapisujejo z veliko začetnico (npr. Franciscan, Cistercian, prav tako Jedi), zapis z veliko začetnico pa tako v angleščini ni vezan le na naslove del. Pri slovenjenju se morebiti pripeti, da jedija pisci ne dojemajo kot pripadnika reda, temveč kot prebivalca bodisi naroda bodisi planeta bodisi nekega galaksijskega naselja, zato ga zapišejo z veliko začetnico.

  Manca Černivec (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.