×

Število samostalnika »srce« v zvezi s pridevniškim svojilnim zaimkom »naš«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali mora biti samostalnik srce v naslednjih primerih v ednini ali v množini.
  Učenci radi beremo knjige, da bo učenost sveta osvojila naša srca. (Gigafida)
  Pesem se je dotaknila naših src/našega srca.


  Odgovor:

  Nobenega razloga ni, da bi samostalnika srce ne uporabljali v vseh treh številih, saj je števen, kot nakazuje tudi paradigma v sestavku srce v Slovenskem pravopisu 2001:

  srcé -á s -u -é -u -em; -i sŕc -ema -i -ih -ema; -a sŕc -em -a -ih -i, tož. ed. v prisl. zv. tudi sŕce; kot nagovor tudi sŕce (ẹ̑ ȃ) ~ utripa; operacija ~a; ~ solate; člov., poud. v mladih ~ih buditi veselje do glasbe |ljudeh|; pojm., poud.: ~ ne uboga razuma |čustvo|; biti blagega ~a |dober, prijazen|

  V prvi povedi je raba množine utemeljena tudi zato, ker je nanosnik množinski (učenci):

  • Učenci radi beremo knjige, da bo učenost sveta osvojila naša srca. (Gigafida)

  V drugi povedi je množina utemeljena, če se svojilni zaimek naš nanaša na prvo osebo množine:

  • Pesem se je dotaknila naših src

  Mogoče pa je uporabljati tudi edninsko obliko samostalnika srce, če se množinski prvoosebni svojilni zaimek naš uporablja zgolj formalno, dejansko pa je mišljen edninski akter, podobno kot pri znanstvenem ali razpravnem pisanju:

  • V našem gradivu sta dva primera ....

  A primera, ki ga navajate (tj. Pesem se je dotaknila našega srca), ne moremo umestiti v to besedilno zvrst, temveč je bližje zapisom, ki pridevnik naš uporabljajo v pomenu 'človeški', oziroma je uporabljen za izražanje splošne svojine. Naj ponazorimo s primeri v zvezi naše srce iz besedilnega korpusa Gigafida:

  • Za učinkovito molitev je potrebno spreobrnjenje našega srca.
  • V vdihanem cigaretnem dimu je tudi ogljikov monoksid, ki slabo vpliva na zdravje našega srca in ožilja ter ima številne škodljive vplive na nosečnost.
  • Ne glede na to, kako globoko hlepimo po njej, svobode nam ne bo prinesel kdo drug, kot tudi ne bo namesto nas odprl našega srca.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.