×

Svojilni pridevnik samostalnika »opica«
 • Vprašanje:

  Kako tvorimo svojilni pridevnik: "kar je od opice"?


  Odgovor:

  Samostalniki ženskega spola z obrazilom -ica tvorijo svojilni pridevnik tako, da se zaradi palatalizacijske premene (več v pravopisnih členih 929, 962, 964) c premenjuje s č: opica – opičin. Tako tudi:

  babica – babičin
  kraljica – kraljičin
  avtorica – avtoričin
  deklica – dekličin
  prijateljica – prijateljičin
  ministrica – ministričin
  pisateljica – pisateljičin
  pesnica – pesničin

  V pravopisnem členu 962 pa je nakazano, da se tvori tudi vrstni pridevnik opičji, kadar želimo izraziti vrsto oziroma kolektivno svojino.

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.