×

Svojilni pridevnik samostalnika »opica«
 • Vprašanje:

  Kako tvorimo svojilni pridevnik: "kar je od opice"?


  Odgovor:

  Samostalniki ženskega spola z obrazilom -ica tvorijo svojilni pridevnik tako, da se zaradi palatalizacijske premene (več v pravopisnih členih 929, 962, 964) c premenjuje s č: opica – opičin. Tako tudi:

  babica – babičin
  kraljica – kraljičin
  avtorica – avtoričin
  deklica – dekličin
  prijateljica – prijateljičin
  ministrica – ministričin
  pisateljica – pisateljičin
  pesnica – pesničin

  V pravopisnem členu 962 pa je nakazano, da se tvori tudi vrstni pridevnik opičji, kadar želimo izraziti vrsto oziroma kolektivno svojino.

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)