×

Izvor in pomen besede »kramola«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor in uporaba besede kramola, ki jo nekatere skupine in posamezniki na internetu predstavljajo kot staro slovensko besedo, ki naj bi pomenila "naravno in s tem temeljno, starodavno ter neodtujljivo pravico ljudstva do upora zoper vladarja in oblast, ki zlorabi svoj položaj ter od ljudstva podeljene pravice in dolžnosti."

  Kot kaže beseda res obstaja, saj jo najdemo v starocerkveni slovanščini (крамола) v pomenu upor, v bolgarščini kot arhično za glasen prepir, pretep, razgarajati in tudi v sodobni ruščini, kjer ima arhaičen pomen kot sta vstaja in upor. Beseda pa naj bi bila sposojenka iz stare bavarščine (karmala)?

  Zanima me, kako je s to besedo v slovenščini? Ali je tudi pri nas arhaična beseda za upor oz. dejanje/del starosvetnega prava, ki ni več praksi? In sploh kakšen je njen izvor?


  Odgovor:

  Beseda kramola v pomenu "upor, vstaja" je v 19. stoletju znana tudi v slovenščini, a vse kaže, da gre za izposojenko iz stare cerkvene slovanščine in drugih slovanskih jezikov, saj jo uporabljajo predvsem avtorji, ki so se zgledovali po slovanskem zaledju. Ta slovanska beseda je pred metatezo likvid prevzeta iz stare visoke nemščine, kjer karmula prav tako pomeni "upor, vstaja". Pristno slovenski razvoj iste slovanske, iz nemščine prevzete besede, imamo v starejšem slovenskem kramelj "zaupen pogovor", ki se nam do danes ohranja v glagolu *kramljati". Pomenski prehod od prvotnega "upor, vstaja" do "zaupen pogovor" si predstavljamo prek vmesnega "prepir". Tudi priimek Kramolc po vsej verjetnosti izvira iz iste osnove, in sicer najverjetneje še iz prvotnega pomena.

  Te reči si lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju, ki je prosto dostopen na slovarskem portalu Fran, ali v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika, ki ga imamo le v tiskani obliki.
  Pomen "upor, vstaja", ki ga pri tej besedi potrjuje večina slovanskih jezikov vsaj zgodovinsko, za organski kontinuum slovenščine sicer ni dokazljiv, je pa mogoč.

  Marko Snoj (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.