×

Pravilnost zapisa pri navedbi datuma
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zapis je pravilen:
  a) ... v ponedeljek, 22. 2. (ob 9.00 in 13.00) in torek, 23. 2. (ob 9.00).
  b) ... v ponedeljek, 22. 2. (0b 9.00 in 13.00), in torek, 23. 2. (ob 9.00).


  Odgovor:

  Skladenjsko pravilen je drugi zapis, torej:

  • [...] v ponedeljek, 22. 2. (ob 9.00 in 13.00), in torek, 23. 2. (ob 9.00).

  Vejici v tem primeru zaznamujeta pristavek, tj. skladenjsko zgradbo, v kateri z drugimi besedami poimenujemo isti denotat (npr. Triglav, najvišja slovenska gora, je visok 2864 m). V vašem primeru tako en in isti dan prvič poimenujemo z imenom dneva v tednu, drugič (med vejicama) pa z natančnim datumom. Ura, zapisana v oklepaju, na to ne vpliva, saj gre za podatek, ki je datumu zgolj dodan in je v tem smislu drugotnega pomena.
  Drugače pa bi bilo, če bi bila ura zapisana brez oklepajev. V tem primeru ne bi več sodila v pristavek, temveč izven njega:

  • [...] v ponedeljek, 22. 2., ob 9.00 in 13.00 ter torek, 23. 2., ob 9.00.

  (Iz stilnih razlogov smo v tem primeru drugi in zamenjali s ter.)

  Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.