×

Uporaba samostalnika »znanje« v množini
 • Vprašanje:

  Ali lahko samostalnik znanje uporabljamo v množini? Npr.: S povezovanjem podjetniških, informacijskih in medijskih znanj ...


  Odgovor:

  Samostalnik znanje je po SSKJ-ju v večini pomenov zgolj edninski; izjema je navadno množinsko rabljeni pomen 'veščina, spretnost', ki ga slovar označuje kot starinski (npr. obvlada temeljna znanja; telovadba, kolesarjenje in druga znanja). Vpogled v sodobno gradivo (denimo besedila v korpusu Gigafida) pa kaže, da je znanje že povsem nevtralno množinsko (oz. števno) rabljeno tudi v pomenu 'seznanjenost z dejstvi, podatki s kakega strokovnega področja' -- torej v pomenu, o katerem sprašujete, npr.:

  Z vse večjim pomenom računalniških znanj so v Evropi uvedli ECDL -- evropsko vozniško dovoljenje za računalnik, ki je simbolno primerljivo z najširšo uporabo avtomobila.

  Prehod neštevnega (edninskega) samostalnika v števni samostalnik je po slovenski slovnici mogoč in se dogaja zlasti takrat, ko nek izraz ne pokriva več vseh pomenov, ki jih izkazuje izvenjezikovni svet. Pred dvema desetletjema se je to zgodilo npr. s samostalnikom javnost, saj se je pokazalo, da ne gre za enovit pojav, temveč da je mogoče govoriti o več različnih javnostih, zato vsaj v strokovni rabi potrebujemo števni samostalnik (npr. odnosi z javnostmi). SSKJ tega prehoda sicer še ne vsebuje, zagotovo pa bodo spremembe vključene v novi eSSKJ. Ta ima pri samostalniku moka, ki je prav tako pretežno edninski, vendar pa tudi že števen (npr. mešanica različnih mok), vsaj pri sklanjatvenih paradigmah že navedene oblike za vsa tri števila.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.