×

Različno pregibanje besed »ar« in »hektar«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se hektar lahko pregiba na dva načina, ar pa ne, čeprav beseda hektar izhaja iz besede ar.


  Odgovor:

  Na izbiro sklanjatvenega vzorca samostalnikov, ki se v imenovalniku ednine končujejo na soglasnik r, vpliva več dejavnikov, med drugim tudi število zlogov.
  Podaljševanje osnove z j je pri pregibanju enozložnih samostalnikov v knjižni slovenščini redko in se pojavlja le izjemoma pri nekaj posameznih samostalnikih (car, far, jur, star, psar).
  Preostali tovrstni samostalniki, med njimi tudi ar, se pregibajo brez podaljševanja osnove (npr. bar, cer, dir, dur, jor, kler, klor, kor, lar, pir, šmir, tir, žir, žur).

  Tanja Mirtič (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.