×

Različno pregibanje besed »ar« in »hektar«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se hektar lahko pregiba na dva načina, ar pa ne, čeprav beseda hektar izhaja iz besede ar.


  Odgovor:

  Na izbiro sklanjatvenega vzorca samostalnikov, ki se v imenovalniku ednine končujejo na soglasnik r, vpliva več dejavnikov, med drugim tudi število zlogov.
  Podaljševanje osnove z j je pri pregibanju enozložnih samostalnikov v knjižni slovenščini redko in se pojavlja le izjemoma pri nekaj posameznih samostalnikih (car, far, jur, star, psar).
  Preostali tovrstni samostalniki, med njimi tudi ar, se pregibajo brez podaljševanja osnove (npr. bar, cer, dir, dur, jor, kler, klor, kor, lar, pir, šmir, tir, žir, žur).

  Tanja Mirtič (januar 2018)