×

Okrajšava »max.« v slovenščini
 • Vprašanje:

  Ali se v slovenščini lahko uporablja okrajšava max. za maksimalno?
  Max. vložek: 4 USD


  Odgovor:

  V slovenščini načeloma vse občne besede prilagodimo govorjeni slovenščini (če jih seveda ne prevedemo). Kar velja za par pizza – pica, velja tudi za okrajšane besede in okrajšave. Tako od fax, max., dipl. ing. arch. usmerjamo k faks, maks., dipl. inž. arh.

  Sicer angleško besedo maximum prevajamo kot pridevnik maksimalen, še bolje pa kot najvišji/največji mogoč/možen, a v posebnih položajih, v katerih je pričakovana kratkost/okrajšanost, uporabljamo najkrajšo možnost. Ker je okrajšava max. precej uveljavljena, je pogostnejša kot najv. ali maks., vendar najdemo tudi slednji:

  • Nadomestni vložek za stiskanje votlic 95 mm² (maks.)
  • Ime z maks. 8 znaki
  • Najv. dovoljena vzletna masa 14.000 k
  • infrardeče tipalo za daljinski upravljalnik, najv. kot montaže: 300

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.