×

Kako se sklanja ime revije »Vogue«?
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja ime revije Vogue?


  Odgovor:

  Kljub temu da je ime Vogue uporabljeno večinoma kot imenovalni prilastek ob samostalniku revija, ki je ženskega spola, se samostojno vede kot samostalnik moškega spola, kar dokazujejo npr. pridevniški prilastki (ameriški Vogue).

  Sklanjamo ga po 1. moški sklanjatvi tipa korak.

  Posebnost samostalnika je končni nemi -e, ki po pravilih slovenskega pravopisa iz člena (772) v odvisnih sklonih izginja, če ne varuje izgovora pred njim stoječih črk za glasove č ž š dž in s (pisanega s c). Po zgledu Laforgue Laforgua sklanjamo tudi Vogue Vogua ... Podrobneje o vprašanju oblikoslovnega pregibanja piše M. Kocjan Barle v monografiji Pravopisna stikanja (2012), in sicer v prispevku z naslovom Končaj v tujih moških lastnih imenih iz evropskih jezikov, zapisanih v latiničnih pisavah. Delo je dosegljivo tudi prek storitve Google Books.

  Ob tem naj omenimo zgled iz pravopisnega slovarja, Camargue Camarguea, kjer je ohranjeni -e v neimenovalniških sklonih torej v neskladju z določilom v pravopisnih pravilih. Problem sklanjanja imen z nemim -e je z narašanjam števila tujih lastnih imen v slovenščini vse težje reševati z zgoraj navedenim pravilom. To ne nazadnje ugotavljamo tudi ob skorajda simetrično razdeljeni jezikovni rabi v referenčnem korpusu Gigafida (Vogue: Vogua 170 proti Voguea 176). Ob prenovi pravopisnih pravil zato pričakujemo oblikovanje novega, preprostejšega pravila.

  Helena Dobrovoljc (junij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.