×

Velelnik glagola »videti« je »glej« ali »vidi«?
 • Vprašanje:

  Ali ima tudi glagol videti (kot glagoli vedeti, biti, iti ...) v velelniku nadomestno osnovo? Torej, glej in ne vidi.


  Odgovor:

  Oblika glej je velelnik glagola gledati. Glagol videti ima velelniške oblike vidi, vidiva, vidita, vidimo, vidite, ki pa se v rabi ne uresničujejo, razen pri sestavljankah, kot je denimo glagol predvideti (predvidi, predvidiva, predvidita, predvidimo, predvidite). Velelniške oblike tega glagola so v zapisu identične nekaterim sedanjiškim oblikam, vendar se v izgovoru tonemskih govorcev razlikujejo, saj so akutirane (npr. predvídiva), sedanjiške pa so cirkumflektirane (npr. predvȋdiva).
  Podobno kot pri glagolu videti se tudi pri glagolu slišati velelniške oblike uporabljajo samo v sestavljankah tega glagola (npr. preslišati). Poznamo tudi glagole, ki v sodobni slovenščini živijo samo v sestavljankah (npr. glagol maknitiizmakniti, umakniti …). Tudi sicer se velelniki nekaterih glagolov redko uporabljajo, obstajajo pa tudi glagoli, ki velelniških oblik ne poznajo (npr. glagol moči).

  Tanja Mirtič (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.