×

Velelnik glagola »videti« je »glej« ali »vidi«?
 • Vprašanje:

  Ali ima tudi glagol videti (kot glagoli vedeti, biti, iti ...) v velelniku nadomestno osnovo? Torej, glej in ne vidi.


  Odgovor:

  Oblika glej je velelnik glagola gledati. Glagol videti ima velelniške oblike vidi, vidiva, vidita, vidimo, vidite, ki pa se v rabi ne uresničujejo, razen pri sestavljankah, kot je denimo glagol predvideti (predvidi, predvidiva, predvidita, predvidimo, predvidite). Velelniške oblike tega glagola so v zapisu identične nekaterim sedanjiškim oblikam, vendar se v izgovoru tonemskih govorcev razlikujejo, saj so akutirane (npr. predvídiva), sedanjiške pa so cirkumflektirane (npr. predvȋdiva).
  Podobno kot pri glagolu videti se tudi pri glagolu slišati velelniške oblike uporabljajo samo v sestavljankah tega glagola (npr. preslišati). Poznamo tudi glagole, ki v sodobni slovenščini živijo samo v sestavljankah (npr. glagol maknitiizmakniti, umakniti …). Tudi sicer se velelniki nekaterih glagolov redko uporabljajo, obstajajo pa tudi glagoli, ki velelniških oblik ne poznajo (npr. glagol moči).

  Tanja Mirtič (januar 2018)