×

Ustreznik angleške besede »addictive« je »zasvojljiv« ali »zasvajajoč«?
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje glede prevajanja angleške besede addictive. To bi lahko ubesedili kot nekaj, kar povzroča odvisnost/zasvojenost. Zanima pa me, ali v slovenščini obstaja kak ustaljen enobesedni izraz za to besedo. Namreč v korpusih sem zasledil največ zadetkov za zasvojljiv, tudi zasvajajoč in zasvajujoč, v SSKJ-ju pa teh izrazov ni, zato me zanima, če je karkoli od tega sprejemljivo, ali morda obstaja še kakšna druga beseda?


  Odgovor:

  Četudi deležniškega izraza zasvajajoč ni v SSKJ, pa so v zaglavju glagolskih iztočnic v pravopisnem slovarju zapisane tudi izvedene glagolske oblike, med njimi zasvajajoč.

  zasvájati -am nedov. -ajóč, -áje; -an -ana; zasvájanje (á) koga Mamila ljudi zasvajajo

  Za mnenje o najustreznejšem ustrezniku smo povprašali tudi člana Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU prevajalca Andreja E. Skubica, ki svetuje uporabo izraza zasvajajoč, ne pa zasvojljiv. Tega bi namreč uporabili v pomenu 'tisti, ki ga je mogoče zasvojiti', kar ponazarja tudi pomenska razčlenitev glagola zasvojiti:

  zasvojíti -ím dov., zasvójil (ī í) 1. narediti koga odvisnega od česa, čemur se kljub škodljivosti za osebnost, zdravje sam ne more odreči: alkohol zasvoji človeka; mamila so ga zasvojila / ta navada ga je popolnoma zasvojila 2. ekspr. vzbuditi občutek, spraviti v odnos popolne (čustvene) predanosti: ljubezen ga je zasvojila / misel na rešitev ga je popolnoma zasvojila zasvojèn -êna -o: biti zasvojen z mamili; zasvojena oseba

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.