×

Kratica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je MDDSZ ali MDDSZEM?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katero kratico uporabljati za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V njihovem spletnem naslovu in v elektronski pošti je navedena MDDSZ, če upoštevamo celoten naziv, pa bi moralo biti MDDSZEM. Kakšna naj bi bila pravilna raba v strokovnih besedilih, ki omenjajo to institucijo?


  Odgovor:

  Kratice navadno nastanejo iz večbesednih imen ali poimenovanj tako, da besede v zvezi, naj bodo polnopomenske in slovnične ali le polnopomenske, poljubno okrnimo do začetnih črk ali zlogov, slovnične pa lahko tudi opuščamo.

  V nastajajočih pravopisnih pravilih je ubeseditev, ki opisuje nastanek kratic, naslednja:

  Kratice nastanejo tako, da netvorjene in tvorjene besede ali stalne besedne zveze okrnimo, navadno prav do začetnih črk besed oziroma njihovih delov [...].

  • Jezik in slovstvo > JiS
  • enotna matična številka občana > EMŠO
  • Zakon o agrarni skupnosti > ZAgrS
  • Ministrstvo za kulturo > MK

  Kot je videti, se v kratici, nastali iz imena Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, slovnične besede ne krnijo in jih kar izpuščamo (torej ne MzDDSZiEM, temveč MDDSZEM).
  Če se ime spremeni ali dopolni, tako kot se je zgodilo z imenom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, potem je korektno prilagoditi tudi kratico, torej MDDSZ > MDDSZEM. Verjetno vas je zmotilo, ker ministrstvo ob preimenovanju ni spremenilo naslova spletnih strani in elektronske pošte.
  Vsekakor pa nobena od obeh kratic ni prav lahko izgovorljiva, tudi zato se pogosteje srečujemo s krajšim poljudnim poimenovanjem ministrstvo za delo.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak (januar 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.