×

»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se ime vietnamskega voditelja zapisuje narazen (Ho Ši Minh), po njem poimenovano mesto pa skupaj (Hošiminh).


  Odgovor:

  Gre za dogovorno rešitev, po kateri imena/priimke oseb po transkripciji ohranjamo v obliki, ki omogoča identifikacijo imena in priimka (Ho Ši Minh), zemljepisna imena pa poenobesedimo, npr. Hošiminh (< Ho Ši Minh), Vietnam (< Viet Nam), Hongkong (< Hong Kong).

  V slovenščini posamezni eksonimi še niso enotno podomačeni v skladu z opisanimi načeli, npr. Phnom Pehn (v rabi sicer kot Pnom Pen) bi bilo treba tako kot npr. Pjongjang podomačiti v Pnompen, na kar so geografi že opozarjali (D. Kladnik: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta) oz. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS.

  Helena Dobrovoljc (junij 2013)