×

Sprejemljivost pridevnika »evrskoobmočni«
 • Vprašanje:

  Spoštovani, zanima me kako prevajati angleške termine, kot so euro area banking system ali euro area banks. Ali lahko uporabljamo slovenske termine evrskoobmočni bančni sistem in evrskoobmočne banke? Problem se pojavi pri naštevanju, npr. ameriške, japonske in evrskoobmočne banke. Kaj svetujete?


  Odgovor:

  Takšna tvorba pridevnika iz besedne zveze ni v slovenščini nič nenavadnega. Podobno tvorimo pridevnik tudi iz večbesednih imen držav, npr. Ekvatorialna Gvineja -- ekvatorialnogvinejski, Južni Sudan -- južnosudanski, pa tudi iz drugih besednih zvez, npr gospodarska politika -- gospodarskopolitični. Iz poimenovanja evrsko območje lahko sistemsko tvorimo pridevnik evrskoobmočni, ki ga sicer v rabi še ni, najdemo pa različico evroobmočni. Pri tvorbi pridevnikov iz besednih zvez moramo biti pozorni le na to, da gre za podredne zloženke, ki se pišejo skupaj in ne z vezajem ali narazen. (Več o podrednih zloženkah še npr. kliničnopsihološki in poslovnoinformacijski.)

  Seveda pa lahko vedno uporabite tudi besedno zvezo, torej bančni sistem evrskega območja in banke evrskega območja. Pri naštevanju lahko tako zapišete npr. ameriške in japonske banke ter banke evrskega območja.

  Urška Vranjek Ošlak (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.