×

Ujemanje v stavku: količinski izrazi
 • Vprašanje:

  Kako bo prav: Zbranih je bilo mnogo ljudi. ali Zbrano je bilo mnogo ljudi. Po analogiji Pridnih je bilo mnogo ljudi. bo pravilni prvi primer, vendar pa: ali je dopustna raba tudi drugega?


  Odgovor:

  Prav bo: Zbranih je bilo mnogo ljudi in Zbrano je bilo mnogo ljudi. Tako pravi Toporišič, SS: 610: Če je povedkovo določilo pridevniška beseda, se namesto edninske imenovalniške oblike rada rabi množinska rodilniška: Pet stolov je bilo polomljenih (redkeje: je bilo polomljeno).

  Jezikovnoteoretično je torej možna analogija tudi pri rabi pridevnika priden v povedkovem določilu.

  Izrecno o tem v SS ni natančnejših pojasnil. Jezikovna raba pa potrjuje rodilnik množine (jezikovnemu čutu uporabnikov imenovalniška oblika deluje verjetno prislovno). Torej: Pridnih je bilo mnogo ljudi.

  Aleksandra Bizjak Končar (junij 2013)