×

Uporaba velike/male začetnice pri poimenovanju risanih junakov: »smrkci« in »telebajski«
 • Vprašanje:


  Zanima me pravilen zapis skupine risanih junakov, ki se v angleščini imenujejo Peanuts, slovenska ustreznica pa je Arašidki/arašidki. Pri tem ne mislim na naslov risanke/stripa, ampak prav na pripadnike skupine, v kateri so Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus ... Podobne skupine so tudi Smrkci/smrkci, Biskvitki/biskvitki, Smogovci/smogovci ... V slovenskih virih se zanje uporablja tako velika kot mala začetnica. Kaj je (bolj) pravilno?
  Hvala.


  Odgovor:

  Kot pišete sami, gre za pripadnike skupine, ti pa so po slovenskem pravopisu večinoma pisani z malo (npr. hipster, socialist), tudi če so izpeljani iz lastnih imen ali kratic (npr. freudovec, nobelovec, desusovec). Izjemo predstavljajo tista poimenovanja, pri katerih bodisi edninska bodisi množinska poimenovanja pripadnikov (športnih, glasbenih, navijaških, vrtčevskih ipd.) skupin niso tvorjena, temveč so prekrivna s stvarnim lastnim imenom: pri teh po predlogu za prenovljena pravopisna pravila pišemo tudi pripadnike z veliko začetnico (Ris/Risi, Čuk/Čuki, Ježek/Ježki).

  Na prvi pogled se tudi Arašidki/arašidki (prvotno so bili angl. Peanuts sicer v slovenščino prevajani kot Drobižki/drobižki) uvrščajo v to drugo skupino, vendar je podobnost zgolj navidezna. Zapis z veliko začetnico je namreč – kot pišete sami – v naslovu stripa, kar pa je stvarno lastno ime, ki ima z imenom/poimenovanjem bitja le posredno povezavo. Podobno imamo cel kup pravljičnih likov, ki jih uporabniki napačno zapisujejo z veliko zaradi vpliva velike začetnice v imenu literarnega dela: npr. Muca Copatarica je naslov pravljice, lik je muca Copatarica; podobno še Krojaček Hlaček / krojaček Hlaček, Zvezdica Zaspanka / zvezdica Zaspanka.

  Avtorji si sicer lahko – in pogosto tudi si – izmislijo célo ljudstvo ali populacijo domišljijskih bitij, ki mu oziroma ji dajo lastno ime. Taki so npr. Vogoni v zbirki Štoparski vodnik po galaksiji ali Vulkanci v filmu Zvezdne steze. Večinoma pa gre pri domišljijskih bitjih, ki nastopajo v stripih, knjigah, risankah in filmih, za vrsto bitij, zato je vsebinsko ustrezna mala začetnica: npr. hobit/hobiti, ork/orki, smrkec/smrkci, telebajsek/telebajski, ninja želva / ninja želve, winxica/winxice ipd. Na to kaže morda tudi dejstvo, da imajo ta bitja osebna imena (telebajsek Dipsi).

  Zapis Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih, kakor je uradni prevod filma, v katerem nastopajo stripovska bitja, bralca navaja na misel, da gre za populacijo bitij s tem lastnim imenom. Podobno je bil oblikovan naslov filma Artur in Minimojčki, kjer bi sicer zlahka mislili, da gre res za lastnoimensko entiteto, a spodnji navedek iz ene od filmskih ocen pokaže, da gre dejansko za vrsto bitij:

  Desetletni Artur se odloči slediti poti svojega dedka, vstopiti v deželo Minimojčkov in raziskati deželo Sedem kraljestev. Toda da bi mu to uspelo, se mora tudi sam Artur pomanjšati in postati Minimojček.

  Vsebinsko bolj smiselna je torej mala začetnica, res pa je zaradi vpliva enakoglasnih stvarnih imen (naslovi literarnih, filmskih in drugih del) v gradivu veliko primerov pisanja z veliko začetnico, zato nas lahko navada zapelje v tak zapis.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.