×

Kako naglasimo velelnik glagola »jeziti«: jézi ali jêzi?
 • Vprašanje:

  Ali je v velelniku glagola jeziti se -- jezi (npr. Ne jezi se, no!) res široki e, kot je navedeno v SP, ali je ozki e? Večini govorcev se zdi izgovor s širokim e nenavaden. In kako to besedo izgovorimo v imenu igre človek, ne jezi se?


  Odgovor:

  Pri velelniku glagola jezíti v pomenu 'spravljati v jezo, razdraženost' (SSKJ) je v doslejšnjih priročnikih predviden le izgovor s širokim samoglasnikom v osnovi (jêzi), pri glagolu jezíti v pomenu »delati, tvoriti oviro, jez, ki preprečuje, ovira odtekanje« (SSKJ) pa je poleg izgovora s širokim samoglasnikom e naveden tudi dvojnični izgovor z ozkim e (jézi).

  Glagoli tega naglasnega tipa lahko v velelniških oblikah izkazujejo ozki naglašeni samoglasnik (npr. glagol grešíti – velelnik: gréši), to so praviloma tisti glagoli, ki so v praslovanščini imeli v osnovi dolgi samoglasnik in so umično naglašeni. Glagoli, ki v velelniku izkazujejo široki samoglasnik (npr. glagol kosítikôsi), pa so imeli v praslovanščini v osnovi kratki samoglasnik in so prav tako umično naglašeni. Glagol jeziti spada med tiste glagole, ki imajo v velelniku dvojnični izgovor. Izgovor z ozkim samoglasnikom e, ki se v sodobni rabi vse bolj uveljavlja, je tudi zgodovinskorazvojno pričakovan.
  Dvojničnost v velelniku tovrstnih glagolov opažamo denimo tudi pri glagolu cedíti (cêdi, cédi).

  Tanja Mirtič (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.