×

Uporaba velike začetnice pri pogodbah
 • Vprašanje:

  Uporaba velike začetnice pri pogodbah. Primer: Stranki sta dne 12. 3. 2012 sklenili darilno pogodbo št. SV 106/12. Ugotavlja se, ali je Darilna pogodba št. SV 106/12 z dne 12. 3. 2012, veljavna. Ali napišemo darilna pogodba z dne 12. 3. 2012 ali Darilna pogodba z dne 12. 3. 2012?

  Najlepša hvala za odgovor.


  Odgovor:

  Darilna pogodba je pravni termin, tako kot so pravni termini tudi pogodba, arbitražna pogodba, koncesijska pogodba, kolektivna pogodba ali npr. odstopna pogodba. Ker gre za pojem, ki označuje vrsto (pogodbe), ne pa za poimenovanje konkretnega, ga pišemo z malo začetnico. Da lahko ločimo posamezne darilne pogodbe med seboj, jih označujemo z določili, navadno s številkami, vendar se zato tudi konkretna pogodba, ki jo v besedilu omenjamo, ne spremeni, torej darilna pogodba št. SV 106/12, podobno, kot bi sicer pisali stanovanje št. 5 ali kolektivna pogodba dejavnosti trgovine. Seveda pa jo v naslovu dokumenta pišemo z veliko začetnico, prav tako uporabljamo veliko začetnico pri seznamu, kjer pravzaprav upoštevamo pravopisno pravilo pisanja velike začetnice na začetku besedila.

  Mateja Jemec Tomazin (junij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.