×

Velika ali mala začetnica pri pridevnikih na -ski ... »ljubljanska proga«
  • Vprašanje:

    Zanima me kako se pišejo pridevniki iz zemljepisnih imen ko se končajo na -ske. Primer: Prenova območij ob vzhodnem kraku ljubljanske železniške proge. Ali je Ljubljanske ali ljubljanske?


    Odgovor:

    V svetovalnici smo o pridevnikih na -ski pisali že večkrat. Pridevnike na -ski iz zemljepisnih imen pišemo z malo začetnico, v vašem primeru gre za ljubljansko železniško progo. Pridevnik na -ski je zapisan z veliko začetnico takrat, kadar gre za prvo besedo v večbesednem imenu, npr. Ljubljansko barje, Ljubljanski zvon (revija).

    Urška Vranjek Ošlak (januar 2018)