×

Velika ali mala začetnica pri pridevnikih na -ski ... »ljubljanska proga«
  • Vprašanje:

    Zanima me kako se pišejo pridevniki iz zemljepisnih imen ko se končajo na -ske. Primer: Prenova območij ob vzhodnem kraku ljubljanske železniške proge. Ali je Ljubljanske ali ljubljanske?


    Odgovor:

    V svetovalnici smo o pridevnikih na -ski pisali že večkrat. Pridevnike na -ski iz zemljepisnih imen pišemo z malo začetnico, v vašem primeru gre za ljubljansko železniško progo. Pridevnik na -ski je zapisan z veliko začetnico takrat, kadar gre za prvo besedo v večbesednem imenu, npr. Ljubljansko barje, Ljubljanski zvon (revija).

    Urška Vranjek Ošlak (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.