×

Številka v naslovu filma: »12 pogumnih«
  • Vprašanje:

    Ali se pravilno piše naslov filma 12 pogumnih ali 12 Pogumnih?


    Odgovor:

    Pravopisno ustrezno je 12 pogumnih. Če bi števnik v naslovu izpisali, bi bil naslov Dvanajst pogumnih – vendar pa se tudi pri zapisu s številko velika začetnica ne "prenese" na naslednjo prvino, temveč ta ostaja pisana z malo.

    Tina Lengar Verovnik (januar 2018)