×

Številka v naslovu filma: »12 pogumnih«
  • Vprašanje:

    Ali se pravilno piše naslov filma 12 pogumnih ali 12 Pogumnih?


    Odgovor:

    Pravopisno ustrezno je 12 pogumnih. Če bi števnik v naslovu izpisali, bi bil naslov Dvanajst pogumnih – vendar pa se tudi pri zapisu s številko velika začetnica ne "prenese" na naslednjo prvino, temveč ta ostaja pisana z malo.

    Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.