×

Negativni prizvok pri izrazu »pravoslavec«
 • Vprašanje:

  Izraz pravoslavec pogosto zaznavamo kot slabšalen. Ali je ta domneva upravičena?


  Odgovor:

  Kot vsako besedo pa lahko tudi to uporabimo v kontekstu, za katerega je značilna slabšalnost, vendar slednjo zagotovijo besede, ki se pojavijo ob njej.

  Morda vas je zmotilo priponsko obrazilo -ec, ki je eno od pogostih obrazil pri poenobesedenju (univerbizaciji). Gre za postopek, pri katerem zaradi ekonomičnosti namesto stalne besedne zveze začnemo uporabljati tvorjenko, ki pa je lahko (predvsem v začetnem obdobju rabe) pogovorna, npr. alternativec – alternativni zdravilec, umetnik, lokalec – lokalni prebivalec, lokalni avtobus ..., sezonec – sezonski delavec. Tudi besedo pravoslavec lahko interpretiramo kot poenobesedenje iz stalne besedne zveze pravoslavni vernik, vendar se ta primer od zgornjih razlikuje. Pravoslavec namreč ni pogovorna beseda.
  Obstaja tudi možnost, da namesto pravoslavca uporabimo posamostaljeni pridevnik pravoslavniPri skupni molitvi se je zbralo okoli 150 tisoč katolikov, pravoslavnih, protestantov, muslimanov in pripadnikov drugih veroizpovedi.

  Zamenjava besede pravoslavec z besedno zvezo pravoslavni vernik se ne zdi potrebna, še zlasti ne v prirednih zvezah: katoliki, pravoslavni verniki in muslimani. Pri poimenovanju za pripadnika določene vere gre lahko tudi za pripadnost določenemu kulturnemu okolju, kar pa ne pomeni nujno, da gre izključno za verujoče.

  Boris Kern, Silvo Torkar (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.