×

Kaj je bolje: »soditi« ali »spadati«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali določena stvar ali ideja nekam spada (to se mi zdi po občutku primernejše) ali sodi (težava z dvojnikom soditi tekmo)? Hvala in lep pozdrav.


  Odgovor:

  Tako raba, kot jo izkazuje jezikovno gradivo, kot tudi opis na portalu Fran (prim. http://fran.si/iskanje?View=1&Query=spadati, http://fran.si/iskanje?View=1&Query=soditi) kažeta, da med glagoloma spadati in soditi v pomenu 'biti glede na svoje značilnosti sestavni del česa' ni nobenih bistvenih razlik.
  Ob primerjavi skladenjskih vzorcev in kolokacij tako ugotovimo, da se v veliki večini teh ujemata (če navedemo le nekaj najbolj tipičnih, npr. spadati/soditi sem, zraven; spadati/soditi med, pod, v kaj, k čemu; gotovo, nedvomno spadati/soditi; območje, področje (države, občine) spada/sodi; dejavnost, podjetje spada/sodi itd.).

  Drži pa, kar ugotavljate že sami, da je navedeni pomen pri glagolu spadati izhodiščni, medtem ko je pri soditi pred njim pomen 'pravnega presojanja'; ta dva pomena se sicer precej izrazito razlikujeta v vezljivostni strukturi: [kdo] sodi [kaj/v čem], [kdo] sodi [komu] proti [kaj/kdo] sodi [k čemu oz. kam], tako da je pomena sorazmerno težko zamešati.
  Verjetno zaradi drugotnosti pomena 'biti glede na svoje značilnosti sestavni del česa' pri glagolu soditi tako SSKJ kot SP 2001 pri drugem pomenu soditi usmerjata k pripadati, pri katerem je ta pomen izhodiščni. Gre le za priporočilo, ne pa opredelitev, da bi bila raba soditi v tem pomenu napačna.
  Če uporabnik kljub razliki v vezljivostni strukturi med omenjenima pomenoma želi absolutno gotovost, za kateri pomen gre, bo tako najverjetneje izbral spadati, čeprav raba soditi nikakor ni napačna.

  Domen Krvina (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.