×

Številke poglavij v kazalih in ločila
 • Vprašanje:

  Ali je v kazalih pri številkah poglavij bolj smiselno/pravilno pisati pike ali kar brez? npr. 1. Oblikoslovje

  Če se odločimo za pike, jih moramo potem pisati tudi za številkami podpoglavij, kajne? npr. 1.1. Oblike

  1.1.1. Samostalniška beseda

  Kako pa je z zadnjo piko v temle primeru?

  npr. V poglavju 1.1 so obravnavane ... (Sklepam, da tako kot v primeru: v poglavju 1 so obravnavane ...?)

  Ali je dopustno tudi pisanje: v poglavju 1.1. so obravnavane?

  Pa še zadnje vprašanje:

  Ali je ustrezno pisanje

  - Glej poglavje 1.1. Oblike in poglavje ...

  - Glej poglavje 1.1 z naslovom Oblike in poglavje ...

  - Glej poglavje 1.1, Oblike, in 1.2 ...

  Najlepša hvala in lep pozdrav

  Odgovor:

  Če ste se odločili, da boste besedilo decimalno številčili, potem upoštevajte napotilo slovenskega pravopisa o stični piki med števkami in izpustu končne pike (§ 261), torej:

  1 Oblikoslovje

  – Oblike
  Pri sklicevanju na poglavje v besedilu velja glede pik enako načelo, kako formulirati besedilo, pa je slogovno vprašanje, kjer je možnosti več:

  - Glej poglavje 1.1 Oblike in poglavje ...

  - Glej poglavje 1.1 z naslovom Oblike in poglavje ...

  - Glej poglavje z naslovom Oblike in poglavje (1.1) ...

  Helena Dobrovoljc (junij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.