×

Sklanjanje kratice ARSO
 • Vprašanje:

  Kateri je najustreznejši način sklanjanja kratice ARSO?


  Odgovor:

  Pravopis za vse kratice, ki niso že po obliki ženskega spola (npr. EFTA), kot prednostno navaja sklanjanje po 1. moški sklanjatvi, torej ARSO ARSA ARSU itd.

  Vendar pa je mogoče -- in v rabi vsaj pri tej kratici izrazito prevladujoče -- tudi sklanjanje po ničtem pregibnem vzorcu, torej ARSO ARSO ARSO itd. Npr.:

  Sledila bo predstavitev vodje službe za hidrologijo na ARSO [...]

  Naj opozorimo, da se ničta sklanjatev sicer ne realizira pri vseh kraticah (podobno kratico na nenaglašeni -o NATO sklanjamo le po 1. moški sklanjatvi); pogostejša je pri črkovalnih kraticah, npr. EU, MNZ -- iz EU, pri MNZ.

  Ker je kratica ARSO nečrkovalna (je ne izgovarjamo črko za črko, temveč kot besedo), ima tudi možnost prehoda med navadno lastnoimensko besedje. V tem primeru jo sklanjamo le po 1. moški sklanjatvi : Arso Arsa Arsu itd. Npr.:

  Arso na spletni strani napoveduje, da bo za vikend meja sneženja spustila do nižin [...]

  Tina Lengar Verovnik (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.