×

Sklanjanje kratice ARSO
 • Vprašanje:

  Kateri je najustreznejši način sklanjanja kratice ARSO?


  Odgovor:

  Pravopis za vse kratice, ki niso že po obliki ženskega spola (npr. EFTA), kot prednostno navaja sklanjanje po 1. moški sklanjatvi, torej ARSO ARSA ARSU itd.

  Vendar pa je mogoče -- in v rabi vsaj pri tej kratici izrazito prevladujoče -- tudi sklanjanje po ničtem pregibnem vzorcu, torej ARSO ARSO ARSO itd. Npr.:

  Sledila bo predstavitev vodje službe za hidrologijo na ARSO [...]

  Naj opozorimo, da se ničta sklanjatev sicer ne realizira pri vseh kraticah (podobno kratico na nenaglašeni -o NATO sklanjamo le po 1. moški sklanjatvi); pogostejša je pri črkovalnih kraticah, npr. EU, MNZ -- iz EU, pri MNZ.

  Ker je kratica ARSO nečrkovalna (je ne izgovarjamo črko za črko, temveč kot besedo), ima tudi možnost prehoda med navadno lastnoimensko besedje. V tem primeru jo sklanjamo le po 1. moški sklanjatvi : Arso Arsa Arsu itd. Npr.:

  Arso na spletni strani napoveduje, da bo za vikend meja sneženja spustila do nižin [...]

  Tina Lengar Verovnik (januar 2018)