×

Uporaba izraza »redefinicija«
 • Vprašanje:

  Zanima me ali je dikcija oziroma zapis: REDEFINICIJA mednarodnega sistema merskih enot (SI) iz vidika slovenska jezika dopustno. Ta zapis bi želeli uporabiti v vseh dokumentih, medijskih in strokovnih objavah, celostni podobi Urada RS za meroslovje, spominskih znamkah itd.

  Vzorčno besedilo


  Odgovor:

  Redefinicija je izraz, ki ga naši slovarji resda še ne poznajo, je pa v rabi precej razširjena. Če nekaj redefiniramo, tj. na novo opredelimo oziroma podamo novo definicijo, opravimo redefiniranje (= dejanje), redefinicija pa je rezultat dejanja. V vašem besedilu bi se razlikovanje med pojmoma redefinicija in redefiniranje glasilo takole:

  • Z redefiniranjem merskih enot želimo doseči ...
  • Redefinicija bo stopila v veljavo maja 2019, kar bo omogočilo spremembo ustreznih zakonodaj.

  Naslov besedila, s katerim želite naznaniti redefinicijo merskih enot, je torej ustrezen.

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.