×

Izvor priimka »Pejovnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Pejovnik.


    Odgovor:

    Priimek Pejovnik je 1. 1. 2017 v RS nosilo 39 oseb, od tega 18 v savinjski in 15 v koroški statistični regiji. Zdi se, da pri tem priimku ne gre za isti tvorbeni vzorec kot pri priimkih Borovnik, Pečovnik, Vrhovnik, pač pa za izpeljanko iz pridevniške podstave *pijav 'pijoč', saj je beseda pijavnik izpričana v pomenu 'presihajoči potok' (Pleteršnik), prim. vodno ime Pijavnik pri Šmarjeti na Dolenjskem ali krajevno ime Pijovci v o. Šmarje pri Jelšah (ok. 1480 Piawetz). Priimek je nastal bodisi s transonimizacijo iz imena nekega presihajočega potočka (prim. še nekaj drugih mogočih primerov tovrstne transonimizacije: Blatnik, Cedilnik, Gačnik, Hladnik, Klokočovnik, Koritnik, Mirnik, Motnik, Prodnik, Šumnik, Žlebnik), bodisi kot vzdevek za nenehno žejnega človeka. Šele ob pritegnitvi starejših historičnih zapisov bi se dalo ugotoviti, če niso morda v narečnem razvoju nastale glasovne spremembe, zaradi katerih bi priimek morali razložiti kako drugače.

    Silvo Torkar (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.