×

Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?
 • Vprašanje:

  Ali se napiše ime ribe (v angleščini piranha) pirana ali piranja?


  Odgovor:

  Druga izdaja SSKJ (SSKJ 2) in pravopisni slovar SP 2001 poznata pirajo in piranho, pri čemer še nepodomačeno portugalsko besedo piranha izgovorimo kot [piránja].

  SSKJ2:
  piranha -e [piránja] ž (ȃ)
  zool. piraja: jata piranh

  SP 2001:
  piránha -e [nja] ž (ȃ) žival. piraja

  V korpusu Gigafida je najpogostejši citatni zapis piranha, ki izhaja iz portugalščine, kjer nh podomačujemo kot nj, torej piranja. Najmanj pogosta je piraja.
  Piranja je podomačeni zapis, ki sicer v normativnih slovarjih še ni uslovarjen, vendar se bo glede na razširjenost rabe v prihodnjih letih uvrstil v referenčne in normativne slovarje sodobnega slovenskega knjižnega jezika.

  Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza (januar 2018)