×

Kakšna je razlika med »avtentičen« in »avtenticiran«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja sopomenka za besedo avtentikacija oz. avtenticiran.
  Kakšna je pomenska razlika med avtenticiran in avtentičen?

  Že vnaprej najlepša hvala za odgovor, hkrati pa izrekam pohvalo za odlično delo, ki ga opravljate v tej svetovalnici.


  Odgovor:

  Pridevnik avtentičen slovarji knjižnega jezika poznajo v dveh pomenih.

  1. ki izvira od avtorja (sopomenki: pristen, izviren): avtentičen podpis
  2. ki se ujema z izvirnikom (sopomenki: natančen, točen, verodostojen): avtentičen prepis

  Pridevnik avtenticiran je pravzaprav deležnik, ki nastane iz glagola avtenticirati. Na portalu Fran ga še ne najdemo, je pa bil zabeležen v Spletnem seznamu besed slovenskega jezika Primoža Jakopina, in sicer besedna družina v celoti takole (vir gradiva je označen kot I (= internet), ob vsaki besedi je naveden zgled rabe):

  avtenticiran prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Ko to deluje, lahko getty odstranite, RAZEN če želite, da je povezava avtenticirana z uporabo uporabniškega imena in gesla kot zaklicne povezave.
  avtenticiranje s, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Na začetku pri prehodu iz DOS/WIndows sistemov je to prijavljanje in avtenticiranje za veliko uporabnikov moteče.
  avtenticirati nedov., vir: I; povezave: najdi.si Primer: S prijavo se namreč uporabnik avtenticira preko osebnega gesla.
  avtentificirati nedov., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Pripoved bibličnega pisca je zato po svoji temeljni literarni določenosti pričevanje, ki ga ne avtentificira nič zunaj njega samega, nobeno zunanje dejstvo.
  avtentifikacija ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Vse, kar potrebujete za pridobitev poštnega predala, je osebni računalnik z varnim dostopom do interneta, nekoliko novejši brkljalnik in digitalno potrdilo, ki služi za avtentifikacijo ob vstopu v poštni predal in elektronsko podpisovanje dokumentov.
  avtentifikacijski prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Avtentifikacijski center preverja identifikacijo naročnika zapisano na SIM modulu in skrbi za varen prenos podatkov preko radijske povezave med bazno postajo in naročnikovim mobilnikom.
  avtentifikator m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: V širšem pomenu je avtentifikator katerikoli mehanizem, ki zagotavlja pristnost sporočila. Največkrat je to podpis.

  Kot je razvidno iz gradiva, je bil izraz avtenticiran (podobno kot celotna družina) v slovenščino sprejet prek računalniške terminologije, saj v informatiki poznajo avtentikacijo, avtentikacijske strežnike ipd., ki so – laično povedano – namenjeni varovanju omrežij in podatkov. Pomenska razlaga glagola avtenticirati bi lahko bila ‘ugotoviti pristnost’, zato je tudi pomen izpeljanega deležnika avtenticiran povezan z že zaključenim glagolskim dejanjem: ‘tak, ki je prestal preizkus avtentičnosti oz. pristnosti’ ali 'tak, ki ima digitalno potrdilo'. Vsekakor je raba še danes terminološka.

  V nekem smislu bi lahko avtenticiran povezali tudi s sopomenko overovljen, vendar je overovitev pomensko že obremenjena z izbranim uradnim postopkom potrjevanja, pri avtentikaciji pa je postopek ugotavljanja pristnosti lahko povsem neodvisen in samodejen, saj ni povezan npr. z dejanjem notarja, uradnika, temveč gre za posledico izvajanja nekega računalniškega programa. Če pa upoštevamo civilizacijski napredek, ki ga prinaša svet digitalnih tehnologij na tem področju, bi overovitev lahko pomensko razširili tudi na potrditev z digitalnimi potrdili, podpisi ipd., zato se zdi sopomenka overovljen povsem sprejemljiva.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.