×

Izvor priimka »Daljević«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Daljević.


    Odgovor:

    Priimek Daljević je nosilo 1.1. 2017 v Republiki Sloveniji 19 oseb. Priimek je značilen za Bosansko krajino, kjer je domnevno tudi nastal kot patronimik iz osebnega imena Dalja. To ime je hipokoristična izpeljanka, verjetneje iz nekega slovanskega osebnega imena, npr. *Daljegost (prim. krajevno ime Velika Daljegošta pri Srebrenici) kot pa iz krstnih imen na Da-, kot so Danilo, Darko ipd.

    Silvo Torkar (januar 2018)