×

Izvor priimka »Mrljak«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Mrljak.


    Odgovor:

    Priimek Mrljak (30 oseb, od tega 18 v goriški statistični regiji) ima veliko številčnejši različici Merlak (237 oseb, od tega 163 v osrednjeslovenski regiji) in Merljak (152 oseb, od tega 115 v goriški regiji) ter različico Mrlak (25 oseb, od tega 18 v osrednjeslovenski regiji). Nastal je s konverzijo iz etnonima Merlak, ki se je prvotno nanašal na nomadske vlaške živinorejce, živeče v Dalmaciji in Hercegovini. Ime izvira iz njihovega grškega poimenovanja Maurovlahi ('črni Vlahi'), v latinščini Morlachus, ki so ga Slovani prevzeli v obliki Morlak. Ime se je sčasoma preneslo zlasti na prebivalstvo Dalmatinske Zagore, ne glede na versko ali narodnostno pripadnost. Oblike Merlak, Mrlak, Mrljak so nastale z vokalno redukcijo že na slovenskem ozemlju, kamor je slovansko prebivalstvo iz Dalmacije bežalo pred Turki.

    Silvo Torkar (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.