×

Ujemanje v stavku: dvojina in srednji spol
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali lahko v spodnjem primeru vseeno uporabimo končnico -a (za moški spol), čeprav vsi vemo, da ima dvojina srednjega spola končnico -i (npr. mesti sta ohranili samostojnost). Kadar namreč nastopata dva glagolnika, ta -i zveni zelo nenavadno.

  Primer: Postavljanje mlaja in kresovanje sta potekala tam, kjer ...

  Podobno še: Poljedelstvo in vinogradništvo sta razširjeni tam, kjer ...


  Odgovor:

  Dva osebka srednjega spola se v slovenščini izjemoma ujemata s pridevniško oz. deležniško dvojinsko obliko moškega spola. Pravilno je torej Postavljanje mlaja in kresovanje sta potekala … in Poljedelstvo in vinogradništvo sta razširjena … Če je osebkov srednjega spola več, se ujemajo s pridevniško oz. deležniško obliko moškega spola množine: Novo mesto, Brdo in Polje so lepi.

  Marko Snoj (julij 2013)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.