×

Izvor priimka »Grmek«




  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Grmek.


    Odgovor:

    Priimek Grmek (493 oseb, od tega 207 v obalno-kraški in 161 v osrednjeslovenski statistični regiji) je verjetno nastal kot patronimik iz priimka Grm (736 oseb, od tega 249 v osrednjeslovenski, 168 v jugovzhodni Sloveniji in 117 v savinjski regiji), enako tudi Grmič (74 oseb, od tega 21 v podravski in 19 v osrednjeslovenski regiji). Priimek Grm je najverjetneje nastal s transonimizacijo iz nekega zemljepisnega imena Grm.

    Silvo Torkar (januar 2018)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.