×

Ujemanje s sestavljenim osebkom: spol in število
 • Vprašanje:

  Kako je bolje:
  ... da bodo želodčki in dušice dobro nahranjene ali nahranjeni?


  Odgovor:

  Sprašujete po skladenjskem ujemanju, in sicer je vaša zadrega povezana s tem, da je osebek sestavljen in da sta oba sestavnika različnega spola, povedek pa je lahko le ene oblike:
  želodčki: m. spol
  dušice: ž. spol

  Še vedno je najpogosteje navedeni vir, na katerega se sklicujemo pri podobnih vprašanjih, Toporišičeva Slovenska slovnica (1976, zadnja izdaja 2008). Takole Toporišič:

  Če so priredno zložena jedra osebka (tudi le dve) različnega spola, je pridevniška oblika povedka v moškem spolu: Tone in Reza sta šla v vinograd, Andrej, Veronika in Tomaž pa so se zgubili v gozdiček. – Proso in pšenica sta dobro plenjala. – Konji in krave so se pasli na travniku. – Krave in teleta so se pred muhami in obadi zatekli v grmovje.
  Namesto oblike za moški spol je v množini v takih primerih dopustna tudi oblika pridevniške besede po spolu najbližjega samostalnika, npr.: Pasle so se krave in teleta oz. Krave in teleta so se pasla. Redko drugače.

  Slovnica torej dopušča dve vrsti ujemanja v stavku, ki ga navajate:

  • ujemanje po bližini zahteva ujemanje povedka z bližnjim (povedek v ženskem spolu: da bodo želodčki in dušice dobro nahranjene);
  • ujemanje z moškim spolom kot nevtralnim zahteva povedek v moškospolski množinski obliki (da bodo želodčki in dušice dobro nahranjeni).

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.