×

Besedna zveza »drzna odgovornost«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je besedna zveza drzna odgovornost smiselna ali ne. Menim, da je pravilno odgovornost za drznost?


  Odgovor:

  Sklepamo, da vas zanima prevod angleške besedne zveze responsibility daring, ki se v slovenščini sicer pojavlja le v enem viru (diplomska naloga) in je prevedena kot drzna odgovornost. Pomenila naj bi vplivanje vodij na sodelavce na način, ki jih opolnomoči in spodbudi k sprejemanju drznih odločitev oz. prevzemanju tveganj pri odločanju. Četudi so njihova dejanja drzna in tvegana, je ključno, da tako vodje kot sodelavci prevzamejo odgovornost za posledice teh tveganih odločitev.

  Vsekakor tudi nas prevod te zveze "zmoti", ker težko razberemo, kaj naj bi pomenila. Lažje namreč opišemo drznost kot odgovorno (drznost z veliko mero odgovornosti), kot pa odgovornost, ki naj bi bila drzna. Zato se zdi odgovorna drznost ustreznejši prevod zveze. Sicer je odgovornost res bolj pridevniško kolokabilna beseda, pogosteje jo opisujemo kot odškodninsko, omejeno, družbeno, objektivno ..., vendar je tudi odgovorna drznost (v pomenu: biti drzen na odgovoren način oz. drznost z veliko mero odgovornosti) s tega vidika povsem ustrezna.

  Za mnenje smo povprašali tudi prevajalce, ki se pri vsakodnevnem delu pogosto srečujejo s termini s tega področja. Menijo, da bi bilo v primeru, ko izraza ni mogoče jasno in nedvoumno prevesti z besedno zvezo, popolnoma ustrezno uporabiti opisni prevod, torej pripravljenost sprejemati tveganja in odgovornost zanje.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.