×

Zapisovanje povečav pri strelnih daljnogledih
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je pravilen številski zapis, ki se nanaša na razmerje povečav in premer objektiva pri strelnih daljnogledih. V mislih imam takšne zapise:

  1–4x24

  3–9x40

  5–25x56

  števili pred znakom "x" predstavljata razmerje povečav. 1–4 torej pomeni, da lahko sliko približamo štirikrat. 3–9 pomeni, da lahko sliko približamo trikrat (9 deljeno s 3 = 3), slika pa je že v osnovi povečana trikrat. Število po znaku "x" predstavlja premer leče v objektivu, pri prvem je torej ta premer 24 mm, pri drugem 40 mm itd.

  Kombinacije se izgovorijo tako: 1 do 4 krat 24, 3 do 9 krat 40, 5 do 25 krat 56. Pri prvem delu mi je jasno, da gre za stični pomišljaj, saj je zamenljiv s predlogoma od in do. Pri drugem delu mi je manj jasno. Raba kaže, da pred in po znaku "x" ne zapisujemo presledkov, Slovenski pravopis pa bi temu najverjetneje nasprotoval.

  Ker pišem magistrsko nalogo s tega področja (terminologija), me zanima, kakšen zapis predlagate.


  Odgovor:

  Gradivo kaže na različne načine zapisa:

  • Revije na spletu, npr. Lovec: Prodam lepo ohranjeni in natančni puški: repetirno risanico Steyr Mannlicher Luxus, kal. 7 × 64, s str. daljnogledom Z6i 1,7 – 10 × 42 (revija Lovec)

  • Prodajni katalog Beluga na spletu: strelni daljnogled ZEISS TERRA 4 – 12 × 50 (katalog Beluga)

  • V knjigi Divjad in lovstvo (ur. Boris Leskovic in Igor Pičulin), Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2012, pišejo na straneh 101--107 te podatke (povečava in premer objektiva v milimetrih) nestično ob krat (pri njih s približkom x, zaradi komodnosti namesto ×, kot se prav tako neustrezno še vedno kje piše privzdignjeni o namesto znaka za stopinjo ali vezaj namesto pomišljaja v pomenu ‘do’), hkrati pa je pomišljaj v tej knjigi pisan (vseskozi ustrezno) stično: 3–9 x 36 mm, 8,5–25 x 50 mm.

  • Na mojem malem daljnogledu je zapisano 8 × 22, torej s presledkoma ob znaku krat.

  • Presledke piše tudi slovenska ***Wikipedija***, na nemški pa je mogoče videti dvojnost: na fotografiji napisa na daljnogledu s presledkoma in v besedilih ob njej brez. Na Wikipediji pa v obeh jezikih pišejo znak krat, ne iksa.

  • Pri računanju pišemo znak za množenje nestično, enako velja pri zapisovanju mere, npr. križanka 10 × 10, ali jadro velikosti 10 × 10.

  Kot ste že sami ugotovili, v besedilih na spletu to načelo res ni upoštevano, na voljo pa imate tudi poljudne strokovne revije in besedila, kjer pisci očitno brez zadrege uresničujejo pravopisna načela. Priporočamo zapis stičnega pomišljaja in nestičnega znaka krat (na način 3–9 × 36 mm), drugačni zapisi pa so približki, ki se prepisujejo in ponatiskujejo, čeprav za to ni (več) potrebe in čeprav tudi prostorska stiska po navadi ni tolikšna, da bi bilo treba ukinjati presledke, opravičljiva in razumljiva pa je recimo toliko kot stični zapis datuma s številkami za dan, mesec in leto (le v sili).

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc, Domen Krvina (januar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.