×

Slovenska ustreznica za angleški izraz »abuser« je ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako poimenovati v slovenščini nekoga, ki zlorablja druge. V angleščini uporabljajo izraz abuser, v hrvaščini zlostavljač, v slovenščini pa ga ne najdem.


  Odgovor:

  Po naše bi bil to zlorabljavec ali zlorabljalec, ženska pa zlorabljavka ali zlorabljalka, sodeč po gradivu pa se je razširila tudi daljša različica: zlorabljevalec oz. zlorabljevalka. [Povezave navajamo zato, da lahko preverite rabo po besedilnem korpusu.]

  Da sta besedotvorni možnosti dve, v slovenščini ni redek pojav:

  • zlorabljalec (iz zlorabljati) je narejen tako kot ponavljalec iz ponavljati,
  • zlorabljevalec (prav tako iz zlorabljati) pa tako kot iztrebljevalec iz iztrebljati.

  Pravopisno dvojnico -vec/-lec pa določa pravopisno pravilo v členu 946, ki pravi:

  Priponsko obrazilo -lec ima prosto varianto -vec, če je na koncu korena l ali lj: volitivolivec/ volilec, ponavljatiponavljavec/ponavljalec.

  Pregled sodobne jezikovne rabe kaže, da se dvojnični zapis z -vec izgublja in vse pogosteje uporabljamo obrazilo -lec.

  Prvi ponazarjalni primer kaže, da lahko kot sopomenko izberemo tudi opisno razlago tisti, ki zlorablja ipd. Mogoče je manj gibka, vendar pa bo bližja tistim, ki težko sprejemajo jezikovne novosti:

  • On [Charles Manson] je lažnivec, prevarant, pretepač žensk in otrok, psihološki in fizični zlorabljalec človeških bitij, tat, prodajalec drog, ugrabitelj otrok, zvodnik, posiljevalec, [...]
  • Pri spolni zlorabi imamo zlorabljenega in zlorabljavca. Tisti[,] ki zlorablja, se navadno poskuša zavarovati s sklenitvijo dogovora o zaupnosti, češ da ne smeta nikomur povedati, ker se bo zgodilo kaj hudega, [...]

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.