×

Izvor priimka »Pompe«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Pompe.


  Odgovor:

  Priimek Pompe nosi v RS 161 oseb, od tega 50 v posavski, 36 v osrednjeslovenski, 33 v savinjski statistični regiji. Priimek etimološko ni dokončno pojasnjen. Najdemo ga tudi na Bavarskem kot Pomp in Pompe, v češkem Pomp in Pompe, poljskem Pompe itd. Morda je njegov izvor v srednjevisokonemškem samostalniku pomp(e) "sijaj, razkošje", iz katerega imamo tudi mi našo besedo pomp. Če je razlaga pravilna, je prvotni nosilec priimek dobil po svojem razkošnem življenju. A mogoče je tudi, da priimek izvira iz bavarskonemškega samostalina Pumpf "neotesanec". Poleg tega je v bavarski nemščini znan tudi samostalnik Pumpel "majhen in čokat moški", iz katerega je domnevno nastal češki priimek Pompl (navaja J. Beneš v delu Německá příjmení u Čechů, Ustí nad Labem 1998), ne gre pa izključiti niti možnosti, da je na navedene priimke vplival nemški narečni pridevnik pumplich, ki je po disimilaciji nastal iz plumplich "neroden".
  Kakor koli že, priimek je zelo verjetno južnonemškega izvora, njegove zanesljive etimološke razlage pa z dostopno literaturo ni mogoče ugotoviti.

  Marko Snoj, Silvo Torkar (februar 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.