×

Ujemanje v stavku: sestavljeni osebek različnih spolov
 • Vprašanje:

  Zanima me, če je naslednji stavek v celoti pravilen: Uprava za varno hrano je po razkritju, da slovenski branjevci kupujejo sadje in zelenjavo na tržaški veletržnici ter jo v Sloveniji prodajajo kot domačo, v soboto opravila 12 pregledov.

  Zmotil me je tale del: ... ter jo prodajajo kot domačo (jaz bi napisala JU, če sta sadje in zelenjava, vendar potem ne vem, če je prav kot domačo, ker se to nanaša le na zelenjavo). Res prosim za napotek, kako pisati v takih primerih, ko imamo samostalnika različnih spolov (sadje in zelenjava), ker me bega vezava.

  Podobno je še pri dveh stavkih:

  ... razširili na prodajo doma pridelane zelenjave in sadja.

  ... že več kot pol leta ponujajo svežo sezonsko zelenjavo in sadje svojih članov.

  Je to prav ali bi moral napisati doma pridelanih zelenjave in sadja, čeprav se sliši čudno? Ali je to mogoče že hiperkorektura?

  Najlepša hvala za odgovor!


  Odgovor:

  Pravilno ubesedena misel bi bila Uprava za varno hrano je po razkritju, da slovenski branjevci kupujejo sadje in zelenjavo na tržaški veletržnici ter ju v Sloveniji prodajajo kot domača, v soboto opravila 12 pregledov. Na ta način jasno povemo, da gre za sadje in zelenjavo, torej za dva predmeta, ki ju izrazimo z dvema samostalnikoma različnih slovničnih spolov, ki se v slovenščini ujemata z oblikami moškega spola dvojine.

  Če sporočilnost ni ogrožena, se pridevnik, deležnik ali zaimek v slovničnem spolu in številu ujema s slovničnim spolom in številom najbližjega samostalnika. Ubeseditvi ... razširili na prodajo doma pridelane zelenjave in sadja in ... že več kot pol leta ponujajo svežo sezonsko zelenjavo in sadje svojih članov sta v tej luči pravilni. Če bi namreč zamenjali vrstni red samostalnikov zelenjava in sadje, bi morali uporabiti pridevnik v ustrezni obliki srednjega spola ednine: ... razširili na prodajo doma pridelanega sadja in zelenjave oz. ... že več kot pol leta ponujajo sveže sezonsko sadje in zelenjavo svojih članov.

  Marko Snoj (julij 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.